Program Lubuskie Kamienie, to program z zakresu kultury i nauki. Chcemy podjąć się realizacji tego programu, ponieważ zauważamy, że większość ofert z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji ma charakter raczej rozrywki. Nasza propozycja spotkań będzie mocniej charakteryzowała się walorem edukacyjnym. Mając kontakt z profesorami z naszych uniwersytetów, chcemy zaprosić na niezwykle interesujący cykl spotkań z nimi. Fundacja EDUEKO we współpracy z Kołem Akademickim KSM przy Collegium Polonicum zorganizuje cykl spotkań „Lubuskie Kamienie” skierowanych do mieszkańców Słubic, młodzieży i studentów. Spotkania są realizowane w formie rozmów z naukowcami z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nasze spotkania odbywały się podczas realizacji innych programów i cieszą się wielkim zainteresowaniem, gdyż są wymianą myśli w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji między mieszkańcami Słubic, wyznawcami chrześcijańskich religii: katolików, ewangelików i prawosławnych.

W ramach programu chcielibyśmy zaproponować cykl spotkań pt.: Lubuskie kamienie.


Ich tematyka będzie następująca:


- dialog ekumeniczny na pograniczu polsko niemieckim w kulturze i sztuce,
- napływ wyznawców prawosławia na Gminę Słubice w kontekście kultywowania kultury i tradycji ,
- rozmowy na tematy obejmujące kulturę i dziedzictwo narodowe jak również tradycję Słubic z profesorami lub pracownikami naukowymi Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Te rozmowy chcielibyśmy zrealizować w formie podcastu, ogólnodostępnego później w mediach. Ta forma podyktowana będzie również potrzebą hybrydowego prowadzenia spotkań z powodu pandemii covid.
- zwieńczeniem cyklu spotkań będzie koncert Pawła Orkisza. Chcielibyśmy zaprosić na ten koncert mieszkańców Słubic.

Program Lubuskie Kamienie, to program z zakresu kultury i nauki. Chcemy podjąć się realizacji tego programu, ponieważ zauważamy, że większość ofert z zakresu kultury , sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji ma charakter raczej rozrywki. Nasza propozycja spotkań będzie mocniej charakteryzowała się walorem edukacyjnym. Mając kontakt z profesorami
z naszych uniwersytetów, chcemy zaprosić na niezwykle interesujący cykl spotkań z nimi. Fundacja EDUEKO we współpracy z Kołem Akademickim KSM przy Collegium Polonicum zorganizuje cykl spotkań „Lubuskie Kamienie” skierowanych do mieszkańców Słubic, młodzieży i studentów. Spotkania są realizowane w formie rozmów z naukowcami z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nasze spotkania odbywały się podczas realizacji innych programów i cieszą się wielkim zainteresowaniem, gdyż są wymianą myśli
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji między mieszkańcami Słubic, wyznawcami chrześcijańskich religii: katolików, ewangelików i prawosławnych. Tematy spotkań, będą wpisywały się w zaproponowany w ogłoszeniu priorytet 1: Wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki, twórczości
i przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy. 

W ramach programu chcielibyśmy zaproponować cykl spotkań pt.: Lubuskie kamienie.
Ich tematyka będzie następująca:
- dialog ekumeniczny na pograniczu polsko niemieckim w kulturze i sztuce,
- napływ wyznawców prawosławia na Gminę Słubice w kontekście kultywowania kultury
i tradycji ,
-rozmowy na tematy obejmujące kulturę
i dziedzictwo narodowe jak również tradycję Słubic z profesorami lub pracownikami naukowymi Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
Te rozmowy chcielibyśmy zrealizować w formie podcastu, ogólnodostępnego później
w mediach.
Ta forma podyktowana będzie również potrzebą hybrydowego prowadzenia spotkań
z powodu pandemii covid.
- Zwieńczeniem cyklu spotkań będzie koncert Pawła Orkisza. Chcielibyśmy zaprosić na ten koncert mieszkańców Słubic.

Program Lubuskie Kamienie, to program z zakresu kultury i nauki. Chcemy podjąć się realizacji tego programu, ponieważ zauważamy, że większość ofert z zakresu kultury , sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji ma charakter raczej rozrywki. Nasza propozycja spotkań będzie mocniej charakteryzowała się walorem edukacyjnym. Mając kontakt z profesorami
z naszych uniwersytetów, chcemy zaprosić na niezwykle interesujący cykl spotkań z nimi. Fundacja EDUEKO we współpracy z Kołem Akademickim KSM przy Collegium Polonicum zorganizuje cykl spotkań „Lubuskie Kamienie” skierowanych do mieszkańców Słubic, młodzieży i studentów. Spotkania są realizowane w formie rozmów z naukowcami z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nasze spotkania odbywały się podczas realizacji innych programów i cieszą się wielkim zainteresowaniem, gdyż są wymianą myśli w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji między mieszkańcami Słubic, wyznawcami chrześcijańskich religii: katolików, ewangelików i prawosławnych. Tematy spotkań, będą wpisywały się w zaproponowany w ogłoszeniu priorytet 1: Wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki, twórczości
i przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy. 

W ramach programu chcielibyśmy zaproponować cykl spotkań pt.: Lubuskie kamienie. Ich tematyka będzie następująca:
- dialog ekumeniczny na pograniczu polsko niemieckim w kulturze i sztuce,
- napływ wyznawców prawosławia na Gminę Słubice w kontekście kultywowania kultury i tradycji ,
-rozmowy na tematy obejmujące kulturę
i dziedzictwo narodowe jak również tradycję Słubic z profesorami lub pracownikami naukowymi Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Te rozmowy chcielibyśmy zrealizować w formie podcastu, ogólnodostępnego później w mediach.
Ta forma podyktowana będzie również potrzebą hybrydowego prowadzenia spotkań z powodu pandemii covid.
- Zwieńczeniem cyklu spotkań będzie koncert Pawła Orkisza. Chcielibyśmy zaprosić na ten koncert mieszkańców Słubic.

Lubuskie kamienie

 

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Tel.: 698 429 211

Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice