Kierując się troską o młodzież w wieku wkraczania w dorosłe życie, podejmująca kontakty seksualne, chcemy ukazać wartość tej sfery życia w kontekście ustrzeżenia przed wchodzeniem w postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne. Zauważamy tą potrzebę również kierując się obserwacjami życia społecznego. Postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne powiązane z uzależnieniami i patologiami mają ogromny wpływ na zdrowie prokreacyjne, dlatego widzimy potrzebę przeprowadzenia warsztatów informacyjnych o naturalnych metodach planowania rodziny i prowadzeniu poradni. Nasze działanie skierujemy przede wszystkim jako pomoc kobietom z Gminy Słubice. Oferta jest skierowana dla młodych osób. Zadanie zostanie zrealizowane  poprzez prowadzenie dla dorosłych kobiet, i młodzieży warsztatów. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów i indywidualnych konsultacji dla mieszkanek Gminy Słubice. Tematy warsztatów i profil tworzonej poradni zdrowia prokreacyjnego wpisuje się w Priorytet 2 : Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży. Projekt Mama córce, kobieta kobietce będzie miał na celu stworzenie przestrzeni do rozmów kobiet na tematy związane z płciowością i dojrzewaniem. Mamy pewność, że to starsza kobieta - mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewać. Bezpieczna atmosfera, klimat zaufania i bliska relacja z mamą to najlepszy punkt wyjścia. Takie rozmowy mogą być fascynującą przygodą zarówno dla mamy, jak i jej nastoletniej córki. Metodyka pracy i materiały edukacyjne wypracowane w projekcie pomogą mamie zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości, płodności i początkiem ludzkiego życia. Chcemy wesprzeć dojrzałą kobietę – mamę, ciocię, babcię nastolatki, by umiała rozmawiać ze swoją córką wchodzącą w okres dorastania o tym, jak będzie zmieniało się jej ciało,
o problemach, z którymi będzie mogła się zmierzyć. Dzięki doświadczeniu szczerych rozmów, nastolatki z większą radością i pewnością będą mogły wejść w dorosłe życie młodej kobiety, a w przyszłości mamy. Praca w planowanej poradni będzie oparta na metodzie prof. Josefa Rötzera,  Metoda ta służy  zarówno samemu diagnozowaniu płodności, jak i wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu rodziny.

Stosowanie metody Rötzera umożliwia:


- ocenę stanu płodności i zdrowia kobiety
- świadomy wybór najlepszego czasu na poczęcie dziecka
- zwiększenie szansy powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny (także u par o obniżonej płodności)
- odłożenie poczęcia, nawet ze 100% pewnością
- budowanie głębokiej więzi małżeńskiej i wzrost wzajemnej atrakcyjności.


Przewidujemy hybrydowy tryb pracy, domniemając trwanie pandemii,  dlatego w ramach projektu chcielibyśmy doposażyć miejsce prowadzenia warsztatów w multimedialny projektor. Mieszkając na pograniczu, chcemy skierować naszą ofertę do Mieszkanek Gminy Słubice, zarówno polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych, stąd zakładamy potrzebę tłumaczeń warsztatów. Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów, planujemy otwarcie poradni. Poradnię i warsztaty w niej będzie prowadziła instruktorka tej metody. Poradnia będzie funkcjonowała w zależności od potrzeb: przewidujemy 3 do 4 godzin w tygodniu w wybranych dniach tygodnia. Będziemy informować
o naszej działalności za pomocą mediów i nawiązywać indywidualny kontakt z kobietami z Gminy Słubice. Będziemy też w miarę rosnących potrzeb ustalać spotkania indywidualne. Nauczycielka metody zostanie wyposażona w odpowiednie materiały w ramach projektu.

Kierując się troską o młodzież w wieku wkraczania w dorosłe życie, podejmująca kontakty seksualne, chcemy ukazać wartość tej sfery życia w kontekście ustrzeżenia przed wchodzeniem w postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne. Zauważamy tą potrzebę również kierując się obserwacjami życia społecznego. Postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne powiązane z uzależnieniami i patologiami mają ogromny wpływ na zdrowie prokreacyjne, dlatego widzimy potrzebę przeprowadzenia warsztatów informacyjnych o naturalnych metodach planowania rodziny i prowadzeniu poradni. Nasze działanie skierujemy przede wszystkim jako pomoc kobietom z Gminy Słubice. Oferta jest skierowana dla młodych osób. Zadanie zostanie zrealizowane  poprzez prowadzenie dla dorosłych kobiet, i młodzieży warsztatów. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów i indywidualnych konsultacji dla mieszkanek Gminy Słubice. Tematy warsztatów i profil tworzonej poradni zdrowia prokreacyjnego wpisuje się w Priorytet 2 : Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży. Projekt Mama córce, kobieta kobietce będzie miał na celu stworzenie przestrzeni do rozmów kobiet na tematy związane z płciowością i dojrzewaniem. Mamy pewność, że to starsza kobieta - mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewać. Bezpieczna atmosfera, klimat zaufania i bliska relacja z mamą to najlepszy punkt wyjścia. Takie rozmowy mogą być fascynującą przygodą zarówno dla mamy, jak i jej nastoletniej córki. Metodyka pracy i materiały edukacyjne wypracowane w projekcie pomogą mamie zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości, płodności i początkiem ludzkiego życia. Chcemy wesprzeć dojrzałą kobietę – mamę, ciocię, babcię nastolatki, by umiała rozmawiać ze swoją córką wchodzącą w okres dorastania o tym, jak będzie zmieniało się jej ciało,
o problemach, z którymi będzie mogła się zmierzyć. Dzięki doświadczeniu szczerych rozmów, nastolatki z większą radością i pewnością będą mogły wejść w dorosłe życie młodej kobiety, a w przyszłości mamy. Praca w planowanej poradni będzie oparta na metodzie prof. Josefa Rötzera,  Metoda ta służy  zarówno samemu diagnozowaniu płodności, jak i wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu rodziny.

Stosowanie metody Rötzera umożliwia:


- ocenę stanu płodności i zdrowia kobiety
- świadomy wybór najlepszego czasu na poczęcie dziecka
- zwiększenie szansy powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny (także u par o obniżonej płodności)
- odłożenie poczęcia, nawet ze 100% pewnością
- budowanie głębokiej więzi małżeńskiej i wzrost wzajemnej atrakcyjności.


Przewidujemy hybrydowy tryb pracy, domniemając trwanie pandemii,  dlatego w ramach projektu chcielibyśmy doposażyć miejsce prowadzenia warsztatów w multimedialny projektor. Mieszkając na pograniczu, chcemy skierować naszą ofertę do Mieszkanek Gminy Słubice, zarówno polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych, stąd zakładamy potrzebę tłumaczeń warsztatów. Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów, planujemy otwarcie poradni. Poradnię i warsztaty w niej będzie prowadziła instruktorka tej metody. Poradnia będzie funkcjonowała w zależności od potrzeb: przewidujemy 3 do 4 godzin w tygodniu w wybranych dniach tygodnia. Będziemy informować
o naszej działalności za pomocą mediów i nawiązywać indywidualny kontakt z kobietami z Gminy Słubice. Będziemy też w miarę rosnących potrzeb ustalać spotkania indywidualne. Nauczycielka metody zostanie wyposażona w odpowiednie materiały w ramach projektu.

Kierując się troską o młodzież w wieku wkraczania w dorosłe życie, podejmująca kontakty seksualne, chcemy ukazać wartość tej sfery życia w kontekście ustrzeżenia przed wchodzeniem w postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne. Zauważamy tą potrzebę również kierując się obserwacjami życia społecznego. Postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne powiązane z uzależnieniami i patologiami mają ogromny wpływ na zdrowie prokreacyjne, dlatego widzimy potrzebę przeprowadzenia warsztatów informacyjnych o naturalnych metodach planowania rodziny i prowadzeniu poradni. Nasze działanie skierujemy przede wszystkim jako pomoc kobietom z Gminy Słubice. Oferta jest skierowana dla młodych osób. Zadanie zostanie zrealizowane  poprzez prowadzenie dla dorosłych kobiet, i młodzieży warsztatów. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów i indywidualnych konsultacji dla mieszkanek Gminy Słubice. Tematy warsztatów i profil tworzonej poradni zdrowia prokreacyjnego wpisuje się w Priorytet 2 : Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży. Projekt Mama córce, kobieta kobietce będzie miał na celu stworzenie przestrzeni do rozmów kobiet na tematy związane z płciowością i dojrzewaniem. Mamy pewność, że to starsza kobieta - mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewać. Bezpieczna atmosfera, klimat zaufania i bliska relacja z mamą to najlepszy punkt wyjścia. Takie rozmowy mogą być fascynującą przygodą zarówno dla mamy, jak i jej nastoletniej córki. Metodyka pracy i materiały edukacyjne wypracowane w projekcie pomogą mamie zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości, płodności i początkiem ludzkiego życia. Chcemy wesprzeć dojrzałą kobietę – mamę, ciocię, babcię nastolatki, by umiała rozmawiać ze swoją córką wchodzącą w okres dorastania o tym, jak będzie zmieniało się jej ciało,
o problemach, z którymi będzie mogła się zmierzyć. Dzięki doświadczeniu szczerych rozmów, nastolatki z większą radością i pewnością będą mogły wejść w dorosłe życie młodej kobiety, a w przyszłości mamy. Praca w planowanej poradni będzie oparta na metodzie prof. Josefa Rötzera,  Metoda ta służy  zarówno samemu diagnozowaniu płodności, jak i wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu rodziny.

Stosowanie metody Rötzera umożliwia:


- ocenę stanu płodności i zdrowia kobiety
- świadomy wybór najlepszego czasu na poczęcie dziecka
- zwiększenie szansy powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny (także u par o obniżonej płodności)
- odłożenie poczęcia, nawet ze 100% pewnością
- budowanie głębokiej więzi małżeńskiej i wzrost wzajemnej atrakcyjności.


Przewidujemy hybrydowy tryb pracy, domniemając trwanie pandemii,  dlatego w ramach projektu chcielibyśmy doposażyć miejsce prowadzenia warsztatów w multimedialny projektor. Mieszkając na pograniczu, chcemy skierować naszą ofertę do Mieszkanek Gminy Słubice, zarówno polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych, stąd zakładamy potrzebę tłumaczeń warsztatów. Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów, planujemy otwarcie poradni. Poradnię i warsztaty w niej będzie prowadziła instruktorka tej metody. Poradnia będzie funkcjonowała w zależności od potrzeb: przewidujemy 3 do 4 godzin w tygodniu w wybranych dniach tygodnia. Będziemy informować
o naszej działalności za pomocą mediów i nawiązywać indywidualny kontakt z kobietami z Gminy Słubice. Będziemy też w miarę rosnących potrzeb ustalać spotkania indywidualne. Nauczycielka metody zostanie wyposażona w odpowiednie materiały w ramach projektu.

 

Kierując się troską o młodzież w wieku wkraczania w dorosłe życie, podejmująca kontakty seksualne, chcemy ukazać wartość tej sfery życia w kontekście ustrzeżenia przed wchodzeniem w postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne. Zauważamy tą potrzebę również kierując się obserwacjami życia społecznego. Postawy destrukcyjne, agresywne i aspołeczne powiązane z uzależnieniami i patologiami mają ogromny wpływ na zdrowie prokreacyjne, dlatego widzimy potrzebę przeprowadzenia warsztatów informacyjnych o naturalnych metodach planowania rodziny i prowadzeniu poradni. Nasze działanie skierujemy przede wszystkim jako pomoc kobietom z Gminy Słubice. Oferta jest skierowana dla młodych osób. Zadanie zostanie zrealizowane  poprzez prowadzenie dla dorosłych kobiet, i młodzieży warsztatów. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów i indywidualnych konsultacji dla mieszkanek Gminy Słubice. Tematy warsztatów i profil tworzonej poradni zdrowia prokreacyjnego wpisuje się w Priorytet 2 : Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży. Projekt Mama córce, kobieta kobietce będzie miał na celu stworzenie przestrzeni do rozmów kobiet na tematy związane z płciowością i dojrzewaniem. Mamy pewność, że to starsza kobieta - mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewać. Bezpieczna atmosfera, klimat zaufania i bliska relacja z mamą to najlepszy punkt wyjścia. Takie rozmowy mogą być fascynującą przygodą zarówno dla mamy, jak i jej nastoletniej córki. Metodyka pracy i materiały edukacyjne wypracowane w projekcie pomogą mamie zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości, płodności i początkiem ludzkiego życia. Chcemy wesprzeć dojrzałą kobietę – mamę, ciocię, babcię nastolatki, by umiała rozmawiać ze swoją córką wchodzącą w okres dorastania o tym, jak będzie zmieniało się jej ciało,
o problemach, z którymi będzie mogła się zmierzyć. Dzięki doświadczeniu szczerych rozmów, nastolatki z większą radością i pewnością będą mogły wejść w dorosłe życie młodej kobiety, a w przyszłości mamy. Praca w planowanej poradni będzie oparta na metodzie prof. Josefa Rötzera,  Metoda ta służy  zarówno samemu diagnozowaniu płodności, jak i wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu rodziny.

Stosowanie metody Rötzera umożliwia:


- ocenę stanu płodności i zdrowia kobiety
- świadomy wybór najlepszego czasu na poczęcie dziecka
- zwiększenie szansy powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny (także u par o obniżonej płodności)
- odłożenie poczęcia, nawet ze 100% pewnością
- budowanie głębokiej więzi małżeńskiej i wzrost wzajemnej atrakcyjności.


Przewidujemy hybrydowy tryb pracy, domniemając trwanie pandemii,  dlatego w ramach projektu chcielibyśmy doposażyć miejsce prowadzenia warsztatów w multimedialny projektor. Mieszkając na pograniczu, chcemy skierować naszą ofertę do Mieszkanek Gminy Słubice, zarówno polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych, stąd zakładamy potrzebę tłumaczeń warsztatów. Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów, planujemy otwarcie poradni. Poradnię i warsztaty w niej będzie prowadziła instruktorka tej metody. Poradnia będzie funkcjonowała w zależności od potrzeb: przewidujemy 3 do 4 godzin w tygodniu w wybranych dniach tygodnia. Będziemy informować
o naszej działalności za pomocą mediów i nawiązywać indywidualny kontakt z kobietami z Gminy Słubice. Będziemy też w miarę rosnących potrzeb ustalać spotkania indywidualne. Nauczycielka metody zostanie wyposażona w odpowiednie materiały w ramach projektu.

Matka córce,

kobieta kobietce

 

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Tel.: 698 429 211

Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice