Zakładając oazę przyrody w centrum miasta, stworzyliśmy miejsce spotkań edukacyjno - ekologicznych. Na tym miejscu powstała przestrzeń do prowadzenia edukacji proekologicznej, dlatego chcemy umieścić w centrum ogrodu ławeczki i stoliki, które staną się miejscem prowadzenia prelekcji i happeningów proekologicznych. Zakładamy, że dzięki dostępności naszego domu w centrum miasta, na skrzyżowaniu ciągów pieszych, będą chętnie wchodzić do ogrodu, na chwilę odpoczynku. Będzie to też miejsce spacerów mieszkańców ze zwierzętami domowymi, które będą dobrze znosiły upały. Oaza przyrody w centrum miasta i znajdujący się przy ogrodzie dom studencki będzie miejscem spotkania mieszkańców naszego miasta, prelekcji i rozmów o ekologii w kierunku ekologii integralnej. Ponadto chcielibyśmy, będąc społecznością studentów stworzyć otwarte miejsce spotkań. Upowszechnimy też ideę ekumenicznego dialogu, gdyż troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem - osób pochodzących z wielu krajów i będących wyznawcami wielu religii. Znajdując się na granicy polsko - niemieckiej, mamy szerokie kontakty z niemieckimi partnerami naszych działań. Ekologia integralna, którą odkrywamy jako nowy trend w działaniach proekologicznych, rozumiemy jako włączenie w dzieło ekologii wszystkie grupy osób: dzieci, młodzież, studentów, rodziców, seniorów. Najbardziej zależy nam, aby zachwyt nad przyrodą stał się zachwytem nad najmniejszym skrawkiem przyrody znajdującej się na naszej Ziemi. Otwarta przestrzeń, na którym znajdować się będzie oaza przyrody w centrum miasta, stanie się wymownym świadectwem troski o środowisko naturalne dla wszystkich przechodniów i inspiracją, aby wracając do domów pomyśleli o przyrodzie i jej dobrodziejstwie.

Zakładając oazę przyrody w centrum miasta, stworzyliśmy miejsce spotkań edukacyjno - ekologicznych. Na tym miejscu powstała przestrzeń do prowadzenia edukacji proekologicznej, dlatego chcemy umieścić w centrum ogrodu ławeczki i stoliki, które staną się miejscem prowadzenia prelekcji i happeningów proekologicznych. Zakładamy, że dzięki dostępności naszego domu w centrum miasta, na skrzyżowaniu ciągów pieszych, będą chętnie wchodzić do ogrodu, na chwilę odpoczynku. Będzie to też miejsce spacerów mieszkańców ze zwierzętami domowymi, które będą dobrze znosiły upały. Oaza przyrody w centrum miasta i znajdujący się przy ogrodzie dom studencki będzie miejscem spotkania mieszkańców naszego miasta, prelekcji i rozmów o ekologii w kierunku ekologii integralnej. Ponadto chcielibyśmy, będąc społecznością studentów stworzyć otwarte miejsce spotkań. Upowszechnimy też ideę ekumenicznego dialogu, gdyż troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem - osób pochodzących z wielu krajów i będących wyznawcami wielu religii. Znajdując się na granicy polsko - niemieckiej, mamy szerokie kontakty z niemieckimi partnerami naszych działań. Ekologia integralna, którą odkrywamy jako nowy trend w działaniach proekologicznych, rozumiemy jako włączenie w dzieło ekologii wszystkie grupy osób: dzieci, młodzież, studentów, rodziców, seniorów. Najbardziej zależy nam, aby zachwyt nad przyrodą stał się zachwytem nad najmniejszym skrawkiem przyrody znajdującej się na naszej Ziemi. Otwarta przestrzeń, na którym znajdować się będzie oaza przyrody w centrum miasta, stanie się wymownym świadectwem troski o środowisko naturalne dla wszystkich przechodniów i inspiracją, aby wracając do domów pomyśleli o przyrodzie i jej dobrodziejstwie.

Zakładając oazę przyrody w centrum miasta, stworzyliśmy miejsce spotkań edukacyjno - ekologicznych. Na tym miejscu powstała przestrzeń do prowadzenia edukacji proekologicznej, dlatego chcemy umieścić w centrum ogrodu ławeczki i stoliki, które staną się miejscem prowadzenia prelekcji i happeningów proekologicznych. Zakładamy, że dzięki dostępności naszego domu w centrum miasta, na skrzyżowaniu ciągów pieszych, będą chętnie wchodzić do ogrodu, na chwilę odpoczynku. Będzie to też miejsce spacerów mieszkańców ze zwierzętami domowymi, które będą dobrze znosiły upały. Oaza przyrody w centrum miasta i znajdujący się przy ogrodzie dom studencki będzie miejscem spotkania mieszkańców naszego miasta, prelekcji i rozmów o ekologii w kierunku ekologii integralnej. Ponadto chcielibyśmy, będąc społecznością studentów stworzyć otwarte miejsce spotkań. Upowszechnimy też ideę ekumenicznego dialogu, gdyż troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem - osób pochodzących z wielu krajów i będących wyznawcami wielu religii. Znajdując się na granicy polsko - niemieckiej, mamy szerokie kontakty z niemieckimi partnerami naszych działań. Ekologia integralna, którą odkrywamy jako nowy trend w działaniach proekologicznych, rozumiemy jako włączenie w dzieło ekologii wszystkie grupy osób: dzieci, młodzież, studentów, rodziców, seniorów. Najbardziej zależy nam, aby zachwyt nad przyrodą stał się zachwytem nad najmniejszym skrawkiem przyrody znajdującej się na naszej Ziemi. Otwarta przestrzeń, na którym znajdować się będzie oaza przyrody w centrum miasta, stanie się wymownym świadectwem troski o środowisko naturalne dla wszystkich przechodniów i inspiracją, aby wracając do domów pomyśleli o przyrodzie i jej dobrodziejstwie.

 

Zakładając oazę przyrody w centrum miasta, stworzyliśmy miejsce spotkań edukacyjno - ekologicznych. Na tym miejscu powstała przestrzeń do prowadzenia edukacji proekologicznej, dlatego chcemy umieścić w centrum ogrodu ławeczki i stoliki, które staną się miejscem prowadzenia prelekcji i happeningów proekologicznych. Zakładamy, że dzięki dostępności naszego domu w centrum miasta, na skrzyżowaniu ciągów pieszych, będą chętnie wchodzić do ogrodu, na chwilę odpoczynku. Będzie to też miejsce spacerów mieszkańców ze zwierzętami domowymi, które będą dobrze znosiły upały. Oaza przyrody w centrum miasta i znajdujący się przy ogrodzie dom studencki będzie miejscem spotkania mieszkańców naszego miasta, prelekcji i rozmów o ekologii w kierunku ekologii integralnej. Ponadto chcielibyśmy, będąc społecznością studentów stworzyć otwarte miejsce spotkań. Upowszechnimy też ideę ekumenicznego dialogu, gdyż troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem - osób pochodzących z wielu krajów i będących wyznawcami wielu religii. Znajdując się na granicy polsko - niemieckiej, mamy szerokie kontakty z niemieckimi partnerami naszych działań. Ekologia integralna, którą odkrywamy jako nowy trend w działaniach proekologicznych, rozumiemy jako włączenie w dzieło ekologii wszystkie grupy osób: dzieci, młodzież, studentów, rodziców, seniorów. Najbardziej zależy nam, aby zachwyt nad przyrodą stał się zachwytem nad najmniejszym skrawkiem przyrody znajdującej się na naszej Ziemi. Otwarta przestrzeń, na którym znajdować się będzie oaza przyrody w centrum miasta, stanie się wymownym świadectwem troski o środowisko naturalne dla wszystkich przechodniów i inspiracją, aby wracając do domów pomyśleli o przyrodzie i jej dobrodziejstwie.

Ogród

św. Franciszka

 

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Tel.: 698 429 211

Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice