18 marca 2021

Ogrody św. Franciszka

Znajdujemy się w środku miasta, gdzie nie ma dostatecznej ilości zieleni. Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo mocno odczuwalne. Ulice prowadzące do przystanków autobusowych sprawiają, że jest bardzo duży ruch samochodów, co potęguje poziom zanieczyszczenia.
Chcemy, aby wokół naszego domu powstał ogród św. Franciszka, który stanie się oazą
w zanieczyszczonym terenie. Zakładając ogród św. Franciszka, chcemy stworzyć miejsce spotkań edukacyjno- ekologicznych. Na tym miejscu będą odczytywane fragmenty encykliki Laudato si, oraz głoszone fragmenty katechez o tej encyklice. Zakładamy, że dzięki dostępności naszego domu w centrum miasta, na skrzyżowaniu ciągów pieszych, będą chętnie wchodzić do ogrodu, na chwilę odpoczynku. W ogrodzie będzie stworzona ścieżka edukacyjna ukazująca bioróżnorodność, dlatego ścieżka zostanie wykonana z wiór drewnianych, naturalnych kamieni, lub podobnych materiałów bioróżnorodnych. Będzie to propozycja przeciwna do betonowych chodników i placów miejskich wyłożonych płytami cementowymi. Ponadto chcielibyśmy, żeby w naszym ogrodzie zamieszkały ptaki. Chcemy postawić budki dla jerzyków, aby osiągnąć ekologiczny cel – wyeliminowanie środków chemicznych owadobójczych. Pośrodku ogrodu postawimy ławkę ze stolikiem, które staną się miejscem naszych spotkań do rozmów o encyklice Laudato si. Ponadto chcielibyśmy, będąc społecznością studentów stworzyć otwarte miejsce spotkań. Upowszechnimy też ideę ekumenicznego dialogu, gdyż troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem. Znajdując się na granicy polsko - niemieckiej, mamy szerokie kontakty z niemieckimi partnerami naszych działań. Współpraca z niemieckim domem studenckim św. Jadwigi, stanie
się motywem integracji międzynarodowej, ekumenicznej, ekologicznej. W ten sposób wpiszemy się w ideę ekologii integralnej, postulowanej przez encyklikę Laudato si. Planujemy dzięki naszemu ogrodowi mieszkańcy naszego miasta doświadczą dobrodziejstwa natury, która daje wytchnienie. Najbardziej zależy nam, aby zachwyt nad przyrodą stał się zachwytem nad Stwórcą Zainspirujemy społeczność Słubiczan i Słubiczanek do wypoczynku w cieniu roślin. „Ogród
św. Franciszka” stanie się miejscem spotkań seniorów z dziećmi. Będzie to ogród, w którym zostanie stworzone miejsce wypoczynku, spotkań i edukacji. Pokażemy, jak uprawiać ogród z poszanowaniem przyrody i z korzyścią dla człowieka. W naszym ogrodzie pozwolimy działać naturze i to będzie przedmiotem edukacji ekologicznej. Będzie to nowoczesny trend proekologiczny. Wykorzystamy zachodzące w naturze naturalne procesy doceniając
np. dobroczynne działanie organizmów glebowych, czy też korzyści płynące z użycia resztek organicznych - zamiast wyczyścić z nich ogród, pozwolimy im wzbogacać podłoże.

Zakładając „Ogrody św. Franciszka” chcemy stworzyć miejsce spotkań edukacyjno - ekologicznych. Na tym miejscu będą m. in. wygłaszane referaty
z dziedziny ekologii. Zakładamy, że dzięki dostępności naszego domu położonego w centrum miasta i na skrzyżowaniu ciągów pieszych, mieszkańcy będą chętnie wchodzić do ogrodu, by skorzystać z chwili odpoczynku. W ogrodzie będzie stworzona ścieżka edukacyjna ukazująca
bioróżnorodność, dlatego ścieżka ta zostanie wykonana z wiórów drewnianych, naturalnych kamieni i tym podobnych materiałów bioróżnorodnych. Będzie to propozycja przeciwna do betonowych chodników i placów miejskich wyłożonych płytami cementowymi. Bioróżnorodność naszego ogrodu będzie przyciągała właścicieli zwierząt domowych, którzy szczególnie latem nie mogą wyprowadzać swoich zwierząt na betonowe powierzchnie. W ogrodzie mają się znaleźć poidełka dla zwierząt. Ponadto chcielibyśmy, żeby w naszym ogrodzie zamieszkały ptaki. Chcemy postawić budkę dla jerzyków, aby osiągnąć ekologiczny cel - wyeliminowanie środków chemicznych owadobójczych.

Niezależnie od tego w jakiej wierze zostaliśmy uformowani, każdy z nas rozumie słowa Pana Boga z raju „czyńcie sobie ziemię poddaną” jednakowo.
To znaczy, że każdy z nas jest zobowiązany do troski o ekologię w duchu dialogu ekumenicznego.

 

Otwarcie ogrodów odbyło się 2 maja 2021 r.

Przy udziale dyrektora Caritas - ks. Stanisława Pofigórnego, przedstawicieli innych wspólnot i ruchów religijnych zaprezentowaliśmy nasz projekt.

Zapraszamy Słubiczan i nie tylko do korzystania z jego dobrodziejstw.

 

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Tel.: 698 429 211

Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice