Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone są na trzy bloki:


- zajęcia muzyczne
- nauka języka niemieckiego
- zajęcia plastyczne

 

Nauka muzyki głównie polega na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscypliny
w pokonywaniu problemów.

 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęca uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudzić
u młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami pragną pogłębiania swoich umiejętności. Zajęcia wychodzą poza szkolne tematy i skupiają się na swobodnym komunikowaniu się. Jest te
ż czas na pomoc w zadaniach domowych.


Zajęcia plastyczne pobudzają u grupy kreatywne myślenie, przez co następuje możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy realizują swoje pomysły artystyczne, co wywołuje ogrom pozytywnych uczuć i przyczynia się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

 

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie ma oddziaływanie terapeutyczne, które stwarzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie byli zdani na zdalne nauczanie i nie mieli bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów.

Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący w sposób produktywny spędzają swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

 

Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone są na trzy bloki:

 

- zajęcia muzyczne

- nauka języka niemieckiego

- zajęcia plastyczne 

 

Nauka muzyki głównie polega na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscyplinyw pokonywaniu problemów. 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęca uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudziću młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami pragną pogłębiania swoich umiejętności. Zajęcia wychodzą poza szkolne tematy i skupiają się na swobodnym komunikowaniu się. Jest też czas na pomoc w zadaniach domowych.

Zajęcia plastyczne pobudzają u grupy kreatywne myślenie, przez co następuje możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy realizują swoje pomysły artystyczne, co wywołuje ogrom pozytywnych uczuć i przyczynia się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie ma oddziaływanie terapeutyczne, które stwarzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie byli zdani na zdalne nauczanie i nie mieli bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący w sposób produktywny spędzają swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość.W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone są na trzy bloki:

- zajęcia muzyczne

- nauka języka niemieckiego

- zajęcia plastyczne 

Nauka muzyki głównie polega na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscyplinyw pokonywaniu problemów. 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęca uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudziću młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami pragną pogłębiania swoich umiejętności. Zajęcia wychodzą poza szkolne tematy i skupiają się na swobodnym komunikowaniu się. Jest też czas na pomoc w zadaniach domowych.

Zajęcia plastyczne pobudzają u grupy kreatywne myślenie, przez co następuje możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy realizują swoje pomysły artystyczne, co wywołuje ogrom pozytywnych uczuć i przyczynia się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

 

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie ma oddziaływanie terapeutyczne, które stwarzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie byli zdani na zdalne nauczanie i nie mieli bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący w sposób produktywny spędzają swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość.W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone są na trzy bloki:

- zajęcia muzyczne

- nauka języka niemieckiego

- zajęcia plastyczne 

Nauka muzyki głównie polega na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscyplinyw pokonywaniu problemów. 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęca uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudziću młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami pragną pogłębiania swoich umiejętności. Zajęcia wychodzą poza szkolne tematy i skupiają się na swobodnym komunikowaniu się. Jest też czas na pomoc w zadaniach domowych.

Zajęcia plastyczne pobudzają u grupy kreatywne myślenie, przez co następuje możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy realizują swoje pomysły artystyczne, co wywołuje ogrom pozytywnych uczuć i przyczynia się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie ma oddziaływanie terapeutyczne, które stwarzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie byli zdani na zdalne nauczanie i nie mieli bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący w sposób produktywny spędzają swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość.W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

Szprechajmy i śpiewajmy

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Tel.: 698 429 211

Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice