Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice

Tel.: 698 429 211

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Szprechajmy i śpiewajmy

Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim dzieci i młodzieży. 
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone będą na trzy bloki:
- zajęcia muzyczne
- nauka języka niemieckiego
- zajęcia plastyczne

Nauka muzyki głównie polegać będzie na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest
w szczególności rozwijanie wyobraźni
i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscypliny w pokonywaniu problemów.

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęci uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudzić u młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami będą pragnęli pogłębiania swoich umiejętności.
Z pewnością doprowadzi to do lepszych wyników w szkole, co z kolei zwiększy ich szanse na rynku pracy. Zajęcia będą wychodzić poza szkolne tematy i skupiać się będą na swobodnym komunikowaniu się, jednak nie zabraknie czasu na pomoc w zadaniach domowych.
Zajęcia plastyczne mają pobudzić u grupy kreatywne myślenie, przez co nastąpi możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy będą realizowali swoje pomysły artystyczne, co wywoła ogrom pozytywnych uczuć i przyczyni się do rozwoju zdolności
i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie będzie miało oddziaływanie terapeutyczne, które stworzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie są zdani na zdalne nauczanie i nie mają bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących
z trudnych rodzin brak określonych wzorców
i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. W związku z tym spotkania edukacyjno-artystyczne w istotnej mierze przyczynią się do zwalczania zjawisk patologii społecznej.

 

Chcemy też wesprzeć dzieci i młodzież znajdujących się w trudnych sytuacjach rodzinnych, jeżeli chodzi o marne możliwości korzystania ze zdalnej edukacji z uwagi na brak sprzętu, brak Internetu czy brak przestrzeni do nauki. W bibliotece Katolickiego Centrum Studenckiego stałby komputer wyposażony
w mikrofon i kamerę, który byłby dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach szkolnych. Odpowiednia przestrzeń do nauki stanowi podstawę owocnej nauki, wykształcenie z kolei często idzie w parze z wybiciem się ze środowisk patologicznych.
Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący mogą w sposób produktywny spędzić swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość. Będą odbywać się latem raz w miesiącu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

 

Potrzeby:
Zadanie jest realizowane w odpowiedzi na problemy, jakie dotykają zwłaszcza dzieci
i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Nauka języka niemieckiego
i z nią związane wycieczki edukacyjne mają służyć prawidłowemu rozwijaniu się dzieci
i młodzieży poprzez naukę. Zadanie ma umożliwić mieszkańcom Słubic z trudnych rodzin odrabiania lekcji i poszerzanie swoich zainteresowań.

Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim dzieci
i młodzieży. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone będą na trzy bloki:
- zajęcia muzyczne
- nauka języka niemieckiego
- zajęcia plastyczne

 

Nauka muzyki głównie polegać będzie na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi
w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości
z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscypliny w pokonywaniu problemów.

 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęci uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudzić
u młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami będą pragnęli pogłębiania swoich umiejętności. Z pewnością doprowadzi to do lepszych wyników w szkole, co z kolei zwiększy ich szanse na rynku pracy. Zajęcia będą wychodzić poza szkolne tematy
i skupiać się będą na swobodnym komunikowaniu się, jednak nie zabraknie czasu na pomoc w zadaniach domowych.
Zajęcia plastyczne mają pobudzić u grupy kreatywne myślenie, przez co nastąpi możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy będą realizowali swoje pomysły artystyczne, co wywoła ogrom pozytywnych uczuć i przyczyni się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie będzie miało oddziaływanie terapeutyczne, które stworzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie są zdani na zdalne nauczanie i nie mają bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami
i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. W związku
z tym spotkania edukacyjno-artystyczne w istotnej mierze przyczynią się do zwalczania zjawisk patologii społecznej.

 

Chcemy też wesprzeć dzieci i młodzież znajdujących się w trudnych sytuacjach rodzinnych, jeżeli chodzi o marne możliwości korzystania ze zdalnej edukacji z uwagi na brak sprzętu, brak Internetu czy brak przestrzeni do nauki. W bibliotece Katolickiego Centrum Studenckiego stałby komputer wyposażony w mikrofon i kamerę, który byłby dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach szkolnych. Odpowiednia przestrzeń do nauki stanowi podstawę owocnej nauki, wykształcenie z kolei często idzie w parze z wybiciem się ze środowisk patologicznych.
Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący mogą w sposób produktywny spędzić swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość. Będą odbywać się latem raz w miesiącu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

 

Potrzeby:
Zadanie jest realizowane w odpowiedzi na problemy, jakie dotykają zwłaszcza dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Nauka języka niemieckiego i z nią związane wycieczki edukacyjne mają służyć prawidłowemu rozwijaniu się dzieci i młodzieży poprzez naukę. Zadanie ma umożliwić mieszkańcom Słubic z trudnych rodzin odrabiania lekcji
i poszerzanie swoich zainteresowań.

Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy
i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim dzieci i młodzieży. 
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone będą na trzy bloki:
- zajęcia muzyczne
- nauka języka niemieckiego
- zajęcia plastyczne

 

Nauka muzyki głównie polegać będzie na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscypliny w pokonywaniu problemów.
 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęci uczestnikom mnóstwo uwagi
i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudzić u młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami będą pragnęli pogłębiania swoich umiejętności. Z pewnością doprowadzi to do lepszych wyników w szkole, co z kolei zwiększy ich szanse na rynku pracy. Zajęcia będą wychodzić poza szkolne tematy i skupiać się będą na swobodnym komunikowaniu się, jednak nie zabraknie czasu na pomoc w zadaniach domowych.
Zajęcia plastyczne mają pobudzić u grupy kreatywne myślenie, przez co nastąpi możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy będą realizowali swoje pomysły artystyczne, co wywoła ogrom pozytywnych uczuć i przyczyni się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki
i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie będzie miało oddziaływanie terapeutyczne, które stworzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie są zdani na zdalne nauczanie i nie mają bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami
i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci
i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. W związku z tym spotkania edukacyjno-artystyczne w istotnej mierze przyczynią się do zwalczania zjawisk patologii społecznej.

 

Chcemy też wesprzeć dzieci i młodzież znajdujących się w trudnych sytuacjach rodzinnych, jeżeli chodzi o marne możliwości korzystania ze zdalnej edukacji z uwagi na brak sprzętu, brak Internetu czy brak przestrzeni do nauki. W bibliotece Katolickiego Centrum Studenckiego stałby komputer wyposażony w mikrofon i kamerę, który byłby dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach szkolnych. Odpowiednia przestrzeń do nauki stanowi podstawę owocnej nauki, wykształcenie z kolei często idzie w parze z wybiciem się ze środowisk patologicznych.
Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący mogą
w sposób produktywny spędzić swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość. Będą odbywać się latem raz w miesiącu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

 

Potrzeby:
Zadanie jest realizowane w odpowiedzi na problemy, jakie dotykają zwłaszcza dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Nauka języka niemieckiego i z nią związane wycieczki edukacyjne mają służyć prawidłowemu rozwijaniu się dzieci i młodzieży poprzez naukę. Zadanie ma umożliwić mieszkańcom Słubic z trudnych rodzin odrabiania lekcji i poszerzanie swoich zainteresowań.

Fundacja EDUEKO prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim dzieci i młodzieży. 
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone będą na trzy bloki:
- zajęcia muzyczne
- nauka języka niemieckiego
- zajęcia plastyczne

 

Nauka muzyki głównie polegać będzie na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscypliny
w pokonywaniu problemów.

 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęci uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudzić
u młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami będą pragnęli pogłębiania swoich umiejętności. Z pewnością doprowadzi to do lepszych wyników w szkole, co z kolei zwiększy ich szanse na rynku pracy. Zajęcia będą wychodzić poza szkolne tematy i skupiać się będą na swobodnym komunikowaniu się, jednak nie zabraknie czasu na pomoc w zadaniach domowych.
Zajęcia plastyczne mają pobudzić u grupy kreatywne myślenie, przez co nastąpi możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy będą realizowali swoje pomysły artystyczne, co wywoła ogrom pozytywnych uczuć i przyczyni się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie będzie miało oddziaływanie terapeutyczne, które stworzy możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie są zdani na zdalne nauczanie i nie mają bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. W związku z tym spotkania edukacyjno-artystyczne w istotnej mierze przyczynią się do zwalczania zjawisk patologii społecznej.
 

Chcemy też wesprzeć dzieci i młodzież znajdujących się w trudnych sytuacjach rodzinnych, jeżeli chodzi o marne możliwości korzystania ze zdalnej edukacji z uwagi na brak sprzętu, brak Internetu czy brak przestrzeni do nauki. W bibliotece Katolickiego Centrum Studenckiego stałby komputer wyposażony w mikrofon i kamerę, który byłby dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach szkolnych. Odpowiednia przestrzeń do nauki stanowi podstawę owocnej nauki, wykształcenie z kolei często idzie w parze z wybiciem się ze środowisk patologicznych.
Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący mogą w sposób produktywny spędzić swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość. Będą odbywać się latem raz w miesiącu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagwarantujemy spełnienie wszelkich norm związanych z reżimem sanitarnym – środki odkażające, maseczki itp.

 

Potrzeby:
Zadanie jest realizowane w odpowiedzi na problemy, jakie dotykają zwłaszcza dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Nauka języka niemieckiego i z nią związane wycieczki edukacyjne mają służyć prawidłowemu rozwijaniu się dzieci i młodzieży poprzez naukę. Zadanie ma umożliwić mieszkańcom Słubic z trudnych rodzin odrabiania lekcji i poszerzanie swoich zainteresowań.