Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice

Tel.: 698 429 211

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Znajdujemy się w środku miasta, gdzie nie ma dostatecznej ilości zieleni. Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo mocno odczuwalne. Ulice prowadzące do
Fundacja Edueko, to odpowiedź na chęć młodzieży do angażowania się w działalność Katolickiego Centrum Studenckiego. Pierwszym krokiem było wejście w

Najnowsze artykuły

Twój email:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Skontaktuj się z nami

Galeria zdjęć z działań fundacji

Kalendarz wydarzeń w fundacji

Zachęcamy do śledzenia

i uczestnictwa w nadchodzących

wydarzeniach zainicjowanych przez

naszą fundację. 

Realizujemy swoje działania poprzez:

Ks. dr Rafał Mocny

W Fundacji pełni funkcje Prezesa Zarządu i Fundatora. Jest katolickim księdzem. Jest także doktorem historii kościoła. Najwięcej radości i satysfakcji sprawia mu praca duszpasterska. Jest dobrym organizatorem wydarzeń. Ma w sobie szczególną wrażliwość na duchowy rozwój wspólnot, które mu się powierza. Zawsze też znajdzie dla drugiego czas. Szuka sposobu do działania. Odpowiedzialny szczególnie za koordynację wszystkich projektów.

Pastor dr Justus Werdin 

Ewangelicki Pastor, doktor teologii, członek zarządu fundacji. Mądrość
i stateczność daje fundacji mistrza duchowego i naukowego. Każde słowo to początek poetyckiego wywodu, który rozwija się w cały utwór, pełen mądrych pomysłów,
z gotowymi sposobami realizacji. Jest w stanie zaangażować do pomocy najważniejsze osobistości, aby swoje idee wprowadzić w życie.

W Edueko odpowiedzialny za realizację projektów polsko-niemieckich.

 Benedict Möckel

Tradycja, łacina i kilometry pochłoniętych książek w jednej głowie. Jest studentem prawa niemieckiego. Nie ma rzeczy, którą nie zainteresowałby się zgłębiając najdrobniejsze szczegóły prowadzonych rozmów i dyskusji. Każde podjęte przez niego działanie zostanie rozłożone na czynniki pierwsze, a następnie poskładane w doskonałą całość. Dociekliwy i kreatywny.
W Edueko odpowiedzialny m. in. za program skierowany do młodzieży szkolnej „ERASMUS – My nie chcemy stąd wyjeżdżać”.

Maria Brzozowska

Członek Rady Fundacji. Żona i mama na pełen etat zajmująca się trzema córkami. Pełna zapału społeczniczka chcąca działać na rzecz małżeństwa i rodziny oraz lokalnej społeczności (wraz z mężem prowadzą cykl spotkań dla małżeństw „Randka małżeńska”). Nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności z dyplomem Instytutu INER w Warszawie. Dzieli się swoim zaangażowaniem i pomysłami. W naszej Fundacji odpowiedzialna m. in. za organizację warsztatów terapeutyczno-tanecznych dla mam i córek: „Łączymy to, co najważniejsze”.

Katarzyna Jasiewicz 

Członek Rady Fundacji. Żona i mama dwójki dzieci. Osoba czynna zawodowo. Absolwentka prawa polsko-niemieckiego, a także studium podyplomowego Public Relations, nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności z dyplomem Instytutu INER w Warszawie.  Rozważna i romantyczna. Mobilizuje zespół do „burzy mózgów” i kreatywnego podejścia do każdego pomysłu. Dzięki jej ciekawym koncepcjom nasze projekty zyskują na wartości.
Odpowiedzialna m.in. za projekt „Matka córce, kobieta kobietce”
.

Julia Stanulewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji. Absolwentka prawa polsko-niemieckiego, a także Nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności z dyplomem Instytutu INER w Warszawie. Rozpoczęła pracę zawodową. Zawsze serdeczna, zaraża swoim uśmiechem i pomaga otworzyć się na to, co wydaje się niemożliwe. Dopinguje zespół do działania i aktywności oraz koordynuje kierunki rozwoju Fundacji. Odpowiada m. in. za realizowany program: Szprechajmy i śpiewajmy.

Zarząd naszej fundacji

Kilka słów o naszej fundacji

Fundacja EDUEKO powstała jako wyraz oczekiwań młodzieży akademickiej  w zaangażowanie się w działalność społeczną. To pragnienie odnalazło swój wyraz w założeniu fundacji, której cele można wyrazić 3 obszarami działań:

Ekologia, Edukacja, Ekumenia.

Naszymi szczegółowymi celami są:


1. Działania na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego.
2. Promocja poszanowania naturalnego środowiska w duchu proekologicznym
3. Działania na rzecz poszanowania wartości chrześcijańskich.
4. Działalność edukacyjna.
5. Aktywność i działalność na rzecz wartości rodzinnych.
6. Aktywizacja społeczna lokalnych środowisk.
7. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
8. Działalność charytatywna.
9. Rozwój współpracy transgranicznej.

Matka córce,

kobieta kobietce

Szprechajmy

i śpiewajmy

Ogród św. Franciszka

Projekty przez nas realizowane

EDUEKO