NASZE PROJEKTY

 

Ogród św. Franciszka

Szprechajmy

i śpiewajmy

Matka córce,

kobieta kobietce

Fundacja EDUEKO powstała jako wyraz oczekiwań rodzin, dzieci i młodzieży w zaangażowanie się w działalność społeczną.

To pragnienie odnalazło swój wyraz w założeniu fundacji, której cele można wyrazić trzema obszarami działań:

CHRZEŚCIJAŃSTWO, RODZINA I EDUKACJA.

Naszymi szczegółowymi celami są:

1. Działania na rzecz poszanowania i promocji wartości chrześcijańskich

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

5. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

8. Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, promocja postaw proekologicznych

10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

13. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym

14. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

16. Promocja i organizacja wolontariatu

17. Pomoc polonii i polakom za granicą

KILKA SŁÓW O NASZEJ FUNDACJI

KATARZYNA JASIEWICZ 

Członek Rady Fundacji.

Żona i mama dwójki dzieci. Osoba czynna zawodowo. Absolwentka prawa polsko-niemieckiego, a także studium podyplomowego Public Relations, nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności z dyplomem Instytutu INER w Warszawie.  Rozważna i romantyczna. Mobilizuje zespół do „burzy mózgów” i kreatywnego podejścia do każdego pomysłu. Dzięki jej ciekawym koncepcjom nasze projekty zyskują na wartości.
Odpowiedzialna m.in. za projekt „Matka córce, kobieta kobietce”
.

Nasz Zespół

JULIA STANULEWICZ

Wiceprezes Zarządu Fundacji i członek Rady Fundacji.

Absolwentka prawa polsko-niemieckiego, a także Nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności z dyplomem Instytutu INER w Warszawie. Rozpoczęła pracę zawodową. Zawsze serdeczna, zaraża swoim uśmiechem i pomaga otworzyć się na to, co wydaje się niemożliwe. Dopinguje zespół do działania i aktywności oraz koordynuje kierunki rozwoju Fundacji. Odpowiada m. in. za realizowany program: Szprechajmy i śpiewajmy.

MARIA BRZOZOWSKA

Członek Rady Fundacji.

Żona i mama na pełen etat zajmująca się trzema córkami. Pełna zapału społeczniczka chcąca działać na rzecz małżeństwa i rodziny oraz lokalnej społeczności (wraz z mężem prowadzą cykl spotkań dla małżeństw „Randka małżeńska”). Nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności z dyplomem Instytutu INER w Warszawie. Dzieli się swoim zaangażowaniem i pomysłami. W naszej Fundacji odpowiedzialna m. in. za organizację warsztatów terapeutyczno-tanecznych dla mam i córek: „Łączymy to, co najważniejsze”.

KS. DR RAFAŁ MOCNY

Prezes Zarządu Fundacji.

Jest katolickim księdzem i doktorem historii kościoła. Najwięcej radości i satysfakcji sprawia mu praca duszpasterska. Jest dobrym organizatorem wydarzeń. Ma w sobie szczególną wrażliwość na duchowy rozwój wspólnot, które mu się powierza. Zawsze też znajdzie dla drugiego czas. Szuka sposobu do działania. Odpowiedzialny szczególnie za koordynację wszystkich projektów.

Realizujemy swoje działania poprzez:

Zachęcamy do śledzenia

i uczestnictwa w nadchodzących

wydarzeniach zainicjowanych przez

naszą fundację. 

Kalendarz wydarzeń w fundacji

GALERIA ZDJĘĆ Z DZIAŁAŃ FUNDACJI

 

SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI

Twój adres e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Znajdujemy się w środku miasta, gdzie nie ma dostatecznej ilości zieleni. Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo mocno odczuwalne. Ulice prowadzące do
Fundacja Edueko, to odpowiedź na chęć młodzieży do angażowania się w działalność Katolickiego Centrum Studenckiego. Pierwszym krokiem było wejście w

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Tel.: 698 429 211

Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice